Covid-19

Information omkring COVID-19

Lige nu står verden i en svær situation og vi håber at du passer på dig selv, og at dem du holder af har det godt. Vi på Helsingborgs Marathon har altid haft ambitionen at tænke positivt når det er svært. Vi tror, at det er en af nøglerne for at kunne drive udviklingen fremad og til at finde løsninger på problemer. Derfor ser vi positivt på fremtiden. Det vil blive bedre! Vi har store forventninger til at de restriktioner som findes i dag, vil blive lettet i den nærmeste fremtid. Her på Helsingborg Marathon fortsætter arbejdet med fuldt fokus på HBGM den 5. september 2020.

Vi får i stigende omfang spørgsmål fra løbere som vil tilmelde sig, om hvad der sker med tilmeldingsgebyret, hvis Helsingborg Marathon mod forventningen bliver aflyst på grund af restriktionerne i forbindelse med Covid-19. Nedenfor vil vi beskrive hvordan vi tænker og planlægger lige nu.

At gennemføre et løb af Helsingborg Marathons kaliber kræver utrolig megen tid og ressourcer. Arbejdet med Helsingborg Marathon starter næsten halvandet år før løbet. Siden 2017 er vi tre personer som dagligt arbejder med Helsingborg Marathon. Hertil kommer en konkurrenceorganisation, som består af otte personer, der arbejder kontinuerligt i løbet af året, men specielt de sidste uger inden løbet, under løbet og efter løbet. Ud over dette er der store omkostninger til produkter til løbere og funktionærer samt nødvendig udrustning til løbet som skal bestilles i god tid.

Grundlæggende handler det om, at hvert år, løber alle som arrangerer et event af denne størrelse og kvalitet en risiko. Arrangementet kræver store udgifter i løbet af året, som siden dækkes af indtægterne fra tilmeldingsafgifterne. Udebliver indtægterne fra tilmeldingerne opstår en uholdbar situation. Dette er baggrunden for, at organisationer i selv under normale forhold fastholder, at tilmeldinger en bindende. Uden disse indtægter er det umuligt at gennemføre et løb som Helsingborg Marathon.

Konsumentverkets (”forbrugermyndigheden”) holdning lige nu, er at arrangører skal betale tilmeldingsafgifter tilbage ved et aflyst arrangement, også selv om der er tale om en Force Majeure situation (ekstraordinære omstændigheder, som ikke skulle have kunnet undgås selv om alle rimelige tiltag havde været iværksat), hvilket normalt gælder i vores almindelige vilkår. Dette skaber en stor uro hos os og vores kollegaer i branchen.

Vi håber, at du med denne forklaring har fået en større indsigt i hvordan økonomien ser ud i forbindelse med arrangementer af den størrelse.

På baggrund af Konsumentverkets stillingtagen har vi valgt at tilbyde vores deltagere tre alternativer.

1. Bliv vores helt i al fremtid, ved at donere din startplads. På denne måde bidrager du til, at Helsingborg Marathon overlever og også findes efter denne svære tid.

2. Overflytter din startplads til Helsingborg Marathon den 4. september 2021.

3. Få dit tilmeldingsgebyr tilbagebetalt. Vi håber selvfølgelig, at så få som muligt vælger dette alternativ for at Helsingborg Marathon skal kunne leve videre mange år endnu.

Mere information om hvordan du træffer dit valg, bliver kommunikeret HVIS Helsingborg Marathon bliver tvunget til at indstille på grund af de gældende restriktioner. Håber at denne information gør dig lidt mere tryg ved at tilmelde dig Helsingborg Marathon. Håber vi ses ved startlinjen den 5. september 2020!

Stor tak for din støtte!
/Andreas, Erik & Fredrik
Dine konkurrenceledere under Helsingborg Marathon

De mest almindelige spørgsmål

Hvornår er løbet?

Hvordan er ruten?

Har i fartholdere?

Hvad indgår i tilmeldingen?