Covid-19

Information kring Covid-19

Vi vet ännu inte hur pandemin och Covid-19 kommer påverka motionsloppen under 2021. Vi på Helsingborg Marathon gör allt vi kan för att vi ska kunna arrangera en ny folkfest i Helsingborg den 4 september 2021.

I stort sett alla motionslopp tvingades ställas in under 2020 men vi vägrar ge upp hoppet. Vi tror att i höst får vi stå där på startlinjen igen med andra förväntansfulla löpare i väntan på startskottet. Anmälan till Helsingborg Marathon 2021 är öppen och vi vill vara helt transparanta i vårt arbete och hur planeringen går. Följ arbetet och utveckling här nedan.

Vi kan arrangera smittsäkra motionslopp

Folkhälsomyndigheten (FHM) har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att utifrån pandemins smittläge och ur ett hälsofrämjande perspektiv analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridningen. Den första rapporten presenterades den 20 januari där vi äntligen kunde utläsa lite ljusglimtar för oss som saknar motionsloppen.

”När smittspridningen minskar från hög till måttlig nivå kan begränsningen justeras för arrangemang som hålls utomhus, samt för arrangemang som hålls inomhus med sittande deltagare. Begränsningarna om antalet deltagare bör, vid denna situation, istället baseras på antalet tillgängliga platser eller på tillgänglig yta”

Här hittar du hela rapporten från Folkhälsomyndigheten – Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag – Uppdrag angående smittskyddsåtgärder i samhället

Helsingborg Marathon 2021 – olika scenarier

Vi hoppas och tror fortsatt på att vi ska kunna arrangera Helsingborg Marathon den 4 september 2021 precis som vanligt. Men eftersom vi befinner oss mitt i en pandemi och allt vad det innebär har vi tagit fram några olika scenarier för årets evenemang.

Scenario 1

Datum: 4 september 2021
Upplägg: Vi arrangerar Helsingborg Marathon med samma upplägg som tidigare år.

Scenario 2

Datum: 4 september 2021
Upplägg: Vi arrangerar Helsingborg Marathon utefter de restriktioner, regler och lagar som finns vid genomförandet för evenemanget.

Scenario 3

Datum: 30 oktober 2021
Upplägg: Vi arrangerar Helsingborg Marathon med samma upplägg som tidigare år men på ett nytt datum

Scenario 4

Datum: 30 oktober 2021
Upplägg: Vi arrangerar Helsingborg Marathon på det nya datumet utefter de restriktioner, regler och lagar som finns vid genomförandet för evenemanget.

Frågor & Svar

Vågar jag anmäla mig?

Ja, självklart gör du det! Vi tror verkligen att Helsingborg Marathon (samt HOKA Helsingborg Half Marathon, HBGM Stafett och Bama Kids Run) kommer springas som planerat den 4 september 2021. Kanske i en annorlunda form där vi anpassar evenemanget efter eventuella restriktioner med fler startgrupper för att minska antalet människor på samma yta. Skulle Helsingborg Marathon mot förmodan bli inställt komma du självklart få flytta över din startplats (oavsett lopp) till Helsingborg Marathon den 3 september 2022.

Kommer loppet arrangeras precis som tidigare?

Vi vet ännu inte exakt hur Helsingborg Marathon 2021 kommer se ut. Just nu jobbar vi för att Helsingborg Marathon ska arrangeras på samma sätt som tidigare men vi arbetar även med att ta fram planer för olika scenarier där vi tvingas anpassa arrangemanget efter restriktioner som kan finnas. Det kan vara allt från att ha längre startdjup med flera startgrupper till hur vi slussar ut löparna från målområdet och hur vi delar ut nummerlapparna till en annan bana.

Finns det ett alternativt datum?

Vi arbetar fortsatt stenhårt mot att vi ska kunna arrangera Helsingborg Marathon, HOKA Helsingborg Half Marathon, HBGM Stafett och Bama Kids Run den 4 september. Skulle inte vaccineringen gå som regeringen hoppas och att lättnader på restriktionerna skulle försenas har vi satt den 30 oktober som ett alternativt datum för 2021 års evenemang.

Vanliga frågor

När går loppet?

Hur går banan?

Har ni farthållare?

Vad ingår i anmälan?