Generelle vilkår

Helsingborg Marathons generelle vilkår


Ved at tilmelde dig, eller en anden, til et af vores arrangementer godkender du automatisk de generelle vilkår som fremgår herunder.

Din tilmelding er bindende og betyder, at når du har betalt, har du indgået en aftale med os. Ved betaling via faktura, skal betalingen ske indenfor den periode som fremgår af fakturaen, for at din deltagelse kan garanteres. Din startplads/startnummer er personlig og du må ikke lade en anden løbe i dit sted. Eventuel framelding skal ske senest 2 måneder inden løbets afvikling og det indbetalte startgebyr tilbagebetales kun mod indsendt lægeerklæring, der ligeledes skal väre 2 måneder inden løbet. Startpladsen kan ikke overføres til efterfølgende år.

Der er en tidsgrænse for vores løb. Vi forbeholder os retten til at afbryde dit løb inden du er kommet i mål, hvis du ikke er indenfor løbets tidsgrænse.

Når du har betalt, får du en bekræftelse på din tilmelding til den mailadresse du har oplyst. Er der fejl i den ordrebekræftelse du modtager, kontakt os venligst på marathon@hbgm.se.

Du deltager i vores løb(arrangementer) på eget ansvar, hvilket du godkender når du godkender de generelle vilkår. Du deltager på egen risiko og vi tager ikke ansvar for eventuelle skader der kan opstå under din deltagelse i løbet. (inkluderer også teknisk udstyr og tøj).

Startgebyret tilbagebetales ikke hvis løbet aflyses på grund af forhold vi ikke kan kontrollere, det være sig at myndigheder bedømmer at dette er nødvendigt af hensyn til din og andre deltageres sikkerhed eller helbred, brand, oversvømmelse, strejke eller lignende hændelser. Vi er i disse tilfælde ikke skyldige at tilbagebetale erstatning eller anden kompensation til dig.

Ved at tilmelde dig, giver du samtykke til, at dine tider, dit navn og din klub/firma publiceres på nettet og sociale medier. Dette omfatter tillige billeder og film fra arrangementet hvorpå du synes. Du giver tillige tilladelse til, at Helsingborg Marathon har ret til at anvende disse billeder i sin markedsføring, på internettet og evt. i dagblade, uden at du har ret til betaling.

Du godkender også at vi gemmer dine personoplysninger i overensstemmelse med retningslinjer og information som kan læses i vores integritetspolicy, som kan læses här.

Vi tager desuden forbehold for eventuelle taste- og stavefejl samt at alle pladser er solgte.