Integritetspolicy och cookies

Integritetspolicy

Helsingborgs Marathon AB (org. 556910-6970, Kullagatan 38, 252 20 Helsingborg) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras under Helsingborg Marathon. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för hantering av alla personuppgifter och att detta sker i ordning med gällande lagstiftning.

Vi som organisation jobbar aktivt med och vidtar alla lämpliga åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter.

Har du frågor eller saknar någon information är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vem är personuppgiftsansvarig?

Helsingborgs Marathon AB

Kullagatan 38

252 20 Helsingborg

marathon@hbgm.se

Andreas Gartmyr, 0708-257711

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Nedan listar vi vilka personuppgifter vi samlar in och hanterar, i vilket syfte samt vilken laglig grund detta görs på.

 

Vid anmälan till deltagande i evenemang/träningsgrupp

När du anmäler dig till ett av våra evenemang (även som funktionär) hanterar vi en del personuppgifter.

Syftet med behandling av personuppgifter är att kunna

 • göra klassindelning
 • ge deltagare tävlingsinformation och startbevis
 • beräkna inköp av utrustning till evenemanget (ex. nummerlappar, tidtagningschip)
 • upprätta och publicera resultatlistor efter evenemanget
 • hantera betalning för evenemanget
 • kommunicera med kunden/deltagaren/funktionären före, under och efter evenemanget.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Ev. klubbtillhörighet
 • Ev. tröjstorlek

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtal.

 

För att hantera ditt konto

När du anmäler dig till ett av våra evenemang eller handlar i vår shop finns där möjlighet att skapa ett konto för snabb överblick av beställningar, status och leverans.

Syftet med behandling av personuppgifter är att kunna

 • leverera  produkter och tjänster
 • ha behörighet att logga in på kontot
 • göra klassindelning
 • ge deltagare ev. tävlingsinformation och startbevis
 • hantera betalning för evenemanget
 • kommunicera med kunden/deltagaren före, under och efter evenemanget.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Ev. klubbtillhörighet
 • Ev. tröjstorlek

Laglig grund:

Berättigat intresse.

OBS! Notera att det inte är nödvändigt att skapa ett konto för att anmäla sig till något av Helsingborg Marathons evenemang.

 

För marknadsföring av evenemang och tjänster

Syftet med behandling av personuppgifter är att kunna

 • marknadsföra förslag på relevanta evenemang och tjänster
 • skicka direktmarknadsföring via mail, ex. erbjudanden och inbjudningar till evenemang.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)

Laglig grund:

Berättigat intresse. Vi hanterar uppgifterna för att kunna skicka dig relevant marknadsföring för ditt och vårt intresse.

 

För att hantera kundtjänstärenden

Syftet med behandling av personuppgifter är att kunna

 • hjälpa dig som kund/deltagare med ärenden och support
 • kommunicera med dig inför/under/efter evenemanget
 • göra ålderskontroll och klassindelning
 • hantera vinster i tävlingar och kontakta vinnare
 • kommunicera gällande frågor som tagits upp i sociala medier
 • identifiera kunden/deltagaren

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Uppgifter som kunden själv lämnat (ex. svar i tävlingar)
 • Resultat- och anmälningshistorik
 • Ev. klubbtillhörighet
 • Ev. tröjstorlek
 • Ev. användaruppgifter för inloggning

Laglig grund:

Berättigat intresse. Vi hanterar uppgifterna för att kunna hjälpa dig i kundtjänst- och supportärenden.

 

För att följa rättsliga förpliktelser

För att följa svensk lagstiftning behöver vi i vissa fall hantera personuppgifter, ex. bokföringslagen.

Syftet med behandling av personuppgifter är att kunna

 • följa lagstiftning och krav på verksamheten som den, bokföringslagen som kan kräva vissa personuppgifter kopplade till försäljning.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Ev. betalningsinformation

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse.

Dina rättigheter

Du har rätt till att

 • få tillgång till ett så kallat registerutdrag. Detta innefattar vilka av dina personuppgifter som vi hanterar
 • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • få dina uppgifter raderade i vissa fall, ex. om
  • personuppgifterna behandlas på ett olagligt vis
  • uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in
 • få dina uppgifter begränsade, ex. om du har invändningar mot behandling av dina uppgifter. Dock finns det möjlighet för oss att inte tillmötesgå din begäran om våra skäl väger tyngre än dina intressen
 • i vissa fall få din data porterad (dataportering) och överförd till en annan personuppgiftsansvarig.

Delning av personuppgifter

I samband med vissa av tjänsterna som är nödvändiga för anmälan, betalning eller deltagande i något av våra evenemang samt marknadsföringssyfte kan dina personuppgifter delas med en partner eller leverantör. Detta kan exempelvis vara vår leverantör som tillhandahåller anmälningstjänsten, vår leverantör som tillhandahåller betalningslösning eller vår leverantör som tillhandahåller verktyget för utskick av nyhetsbrev.

Vi kommer alltid i högsta möjliga mån att hantera och lagra dina personuppgifter inom EU/EES och jobba med leverantörer som lagrar dina personuppgifter så samma sätt. Om detta inte är möjligt hos en av våra leverantörer kommer vi att säkerställa att överföringen är förenlig med Dataskyddsförordningens riktlinjer och bestämmelser.

Lagring av personuppgifter

Vi varken lagrar eller hanterar personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till anledningen för lagring. Vi följer den gällande lagstiftningen vilket i praktiken innebär att vi gör en årlig gallring av uppgifter som inte längre är aktuella. I marknadsförings- och informationssyfte lagrar vi information i 3 år. Information där lagen kräver längre lagring, exempelvis bokföringslagen, följs den gällande lagstiftningen. All hantering och lagring sker med hänsyn till personerna i fråga med hög säkerhet och sekretess.

Om Cookies

För att vissa funktioner ska fungera på vår webbsida använder vi oss av cookies. Cookies kan också samla in viss form av information och statistik från ditt besök på vår sida. Nedan står lite om detta.


Vad är en Cookie?

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. (Text från datainspektionen.se)


Hur använder vi cookies?

De cookies som vi använder hanterar ingen personlig information. Däremot identifierar de den enhet/apparat som du använder din webbläsare med. Vi använder alltså inte cookies för att samla in personliga uppgifter om dig som användare.

I inställningarna i din webbläsare har du valt om du vill acceptera cookies eller inte. Har du valt att acceptera cookies lämnar du automatiskt samtycke till vår användning av dessa när du besöker vår webbsida. Om du inte vill godkänna användandet av cookies på vår webbsida får du gå in i din webbläsares inställningar och välja detta. Du har också möjlighet att ta bort cookies som sparats på din dator efter att har du besökt vår hemsida genom inställningar i din webbläsare. Om du väljer att inte godkänna användandet av cookies på vår webbsida kan viss funktionalitet på webbsidan bli begränsad.

Vi använder oss av en handfull cookies, däribland Google Analytics, Facebook och WooCommerce.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, http://www.datainspektionen.se. Vi önskar dock att du först kontaktar oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Kontakt

Helsingborgs Marathon AB

Kullagatan 38

252 20 Helsingborg

marathon@hbgm.se

Andreas Gartmyr, 0708-257711