Integritetspolicy

Integritetspolicy

Helsingborgs Marathon AB (org.556910-6970, Kullagatan 38 25221 Helsingborg) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som hanteras under Helsingborg Marathon. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för hantering av alla personuppgifter och att detta sker i ordning med gällande lagstiftning.

Vi som organisation jobbar aktivt med och tar alla lämpliga åtgärder för att säkerheten som krävs för att skydda dina personuppgifter.

Har du frågor eller om du saknar någon information så är du varmt välkommen att kontakta oss!


Vem är personuppgiftsansvarig?

Helsingborgs Marathon AB

Kullagatan 38

252 21 Helsingborg

marathon@hbgm.se

Andreas Gartmyr – 0708257711

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Nedan listar vi vilka personuppgifter vi samlar in och hanterar, i vilket syfte samt vilken laglig grund detta görs på.

 

Vid anmälan till deltagande i evenemang/träningsgrupp

När du anmäler dig till ett av våra evenemang (även som funktionär) hanterar vi en del personuppgifter.

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att kunna göra klassindelning
 • För att kunna ge deltagare tävlingsinformation och startbevis
 • För att kunna beräkna inköp av utrustning till evenemanget (ex. nummerlappar, tidtagningschip)
 • För att kunna upprätta och publicera resultatlistor efter evenemanget
 • För att kunna hantera betalning för evenemanget
 • För att kunna kommunicera med kunden/deltagaren/funktionären före, under och efter evenemanget.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Ev. klubbtillhörighet
 • Ev. tröjstorlek

Laglig grund:

Fullgörande av köpeavtal.

 

För att hantera ditt konto

När du anmäler dig till ett av våra evenemang eller handlar i vår shop finns där möjlighet att skapa ett konto för snabb överblick av beställningar, status och leverans.

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att kunna leverera  produkter och tjänster
 • Ha behörighet att logga in på kontot
 • För att kunna göra klassindelning
 • För att kunna ge deltagare ev. tävlingsinformation och startbevis
 • För att kunna hantera betalning för evenemanget
 • För att kunna kommunicera med kunden/deltagaren före, under och efter evenemanget.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Ev. klubbtillhörighet
 • Ev. tröjstorlek

Laglig grund:

Berättigat intresse.

OBS – Notera att det inte är nödvändigt att skapa ett konto för att anmäla sig till något av Helsingborg Marathons evenemang.För marknadsföring av evenemang och tjänster

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att marknadsföra förslag på relevanta evenemang och tjänster
 • Skicka direktmarknadsföring via mail, exempelvis erbjudanden och inbjudningar till evenemang.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)

Laglig grund:

Berättigat intresse. Vi hanterar uppgifterna för att kunna skicka dig relevant marknadsföring för ditt och vårt intresse.

 

För att hantera kundtjänstärenden

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att kunna hjälpa dig som kund/deltagare med ärenden och support
 • För att kunna kommunicera med dig inför/under/efter evenemanget
 • För att kunna göra ålderskontroll och klassindelning
 • För att kunna hantera vinster i tävlingar och kontakta vinnare
 • För att kunna kommunicera gällande frågor som tagits upp i sociala medier
 • För att kunna identifiera kunden/deltagaren

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Uppgifter som kunden själv lämnat (ex. svar i tävlingar)
 • Resultat- och anmälningshistorik
 • Ev. klubbtillhörighet
 • Ev. tröjstorlek
 • Ev. användaruppgifter för inloggning

Laglig grund:

Berättigat intresse. Vi hanterar uppgifterna för att kunna hjälpa dig i kundtjänst- och supportärenden.För att följa rättsliga förpliktelser

För att följa svensk lagstiftning behöver vi i vissa fall hantera personuppgifter, ex, bokföringslagen.

Syfte med behandling av personuppgifter:

 • För att följa lagstiftning och krav på verksamheten som den, bokföringslagen som kan kräva vissa personuppgifter kopplade till försäljing.

Vi hanterar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (epost, adress och ev. telefonnummer)
 • Födelsedata (år, månad, dag)
 • Ev. betalningsinformation

Laglig grund:

Rättslig förpliktelse

Dina rättigheter

Du har rätt till:

 • Du har rätt att få tillgång till ett så kallat registerutdrag. Detta innefattar vilka av dina personuppgifter som vi hanterar.
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
 • Att få dina uppgifter raderade i vissa fall. T.ex. om:
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt vis
  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in
 • Att få dina uppgifter begränsade. t.ex. om du har invändningar mot behandling av dina uppgifter. Dock finns det möjlighet för oss att inte tillmötesgå din begäran om våra skäl väger tyngre än dina intressen.
 • Att i vissa fall få din data porterad (dataportering) och överförd till en annan personuppgiftsansvarig.

Delning av personuppgifter

I samband med vissa av tjänsterna som är nödvändiga för antingen anmälan, betalning och deltagande i något av våra evenemang samt marknadsföringssyfte kan dina personuppgifter delas med en partner eller leverantör. Detta kan exempelvis vara vår leverantör som tillhandahåller anmälningstjänsten, vår leverantör som tillhandahåller betalningslösning eller vår leverantör som tillhandahåller verktyget för utskick av nyhetsbrev.

Vi kommer alltid att i högsta möjliga mån att hantera och lagra dina personuppgifter inom EU/EES och jobba med leverantörer som lagrar dina personuppgifter så samma sätt. Om detta hos en av våra leverantörer inte är möjligt kommer vi att säkerställa att överföringen är förenlig med Dataskyddsförordningens riktlinjer och bestämmelser.


Lagring av personuppgifter

Vi lagrar och hanterar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till anledningen för lagring. Vi följer den gällande lagstiftningen vilket i praktiken innebär att vi gör en årlig gallring av uppgifter som inte längre är aktuella. I marknadsförings- och informationssyfte lagrar vi information i 3 år. Information där lagen kräver längre lagring, exempelvis bokföringslagen, följs den gällande lagstiftningen. All hantering och lagring sker med hänsyn till personerna i fråga med hög säkerhet och sekretess.

Om Cookies

För att vissa funktioner ska fungera på vår webbsida använder vi oss av cookies. Cookies kan också samla in viss form av information och statistik från ditt besök på vår sida. Nedan står lite om detta.

Vad är en Cookie?

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator. Det finns olika typer av kakor. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. (Text från datainspektionen.se)

Hur använder vi cookies?

De cookies som vi använder hanterar ingen personlig information, däremot så identifierar  den enhet/apparat som du använder med din webbläsare. Vi använder alltså inte cookies för att samla in personliga uppgifter om dig som användare.

I inställningarna i din webbläsare har du valt om du vill acceptera cookies eller inte. Har du valt att acceptera cookies så lämnar du med det samtycke till vår användning av dessa när du besöker vår webbsida. Om du inte vill godkänna användandet av cookies på vår webbsida så får du gå in i din webbläsares inställningar och välja detta. Du har också möjlighet att ta bort cookies som sparats på din dator efter att du besökt vår hemsida genom inställningar i din webbläsare. Om du väljer att inte godkänna användandet av cookies på vår webbsida kan viss funktionalitet på webbsida bli begränsad.

Vi använder oss av en handfull cookies, däribland Google analytics, Facebook och WooCommerce.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen http://www.datainspektionen.se. Men såklart önskar vi att du först tar en kontakt med oss så vi kan hjälpa dig med ditt ärende.

Kontakt

Helsingborgs Marathon AB

Kullagatan 38

252 21 Helsingborg

marathon@hbgm.se

Andreas Gartmyr – 0708257711

Run like a pro!

Energi är A och O i långdistanslöpning. Därför har vi valt att samarbeta vi med svenska Maurten som skapat drycken som förser hela världseliten med energi. Boka ditt paket i din anmälan till Helsingborg Marathon. Gå direkt till anmälan!